Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy

 

 

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. - KODEKS WYBORCZY (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)
Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 - Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.
wraz ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 26, poz. 134), z ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r.  o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 94, poz. 550) oraz z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 102, poz. 588).

UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ZWIĄZANE Z UCHWALENIEM KODEKSU WYBORCZEGO

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59